Eerste blad    Vorig blad    Blad 166 van 301 bladen Volgend blad    Laatste blad

V.307    Antonius Gerhardus (Tonnie) SCHUTTE, machine bankwerker, Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Elektronik(Fachingenieur),vertegenwoordiger en sinds 1994 zelfstandige ondernemer, geboren te Tweede Valthermond, gemeente Odoorn. Het buurtschap 2e Valthermond ligt ten oosten van Valthermond.Het Lintdorp heeft een zeer verspreide bebouwing,voornamelijk boerderijen,langs de gelijknamige weg.Parallel aan deze weg loopt de provinciegrens met Groningen,aan de Groningse kant liggen Ter Apel en Ter Apelkanaal. Ten Noorden van het dorp begint het wegdorp Valthermussel,ten zuiden ligt het buurtschap Dikbroeken in het weilandencomplex Valtherdikbroeken. 2e Valthermond is pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan,toen men in deze streek begon met de ontginning van het Valtherveen. De eerste aanzet tot ontginning werd al enkele eeuwen eerder gegeven. Rond Valthe werd al in de zeventiende eeuw op kleinere schaal turf gewonnen. In de achttiende eeuw werden de venen in het Oostermoergebied op grotere schaal aangepakt. Valthe was in 1762 één van de Oostermoerse veenmarkegenoten die met Groningen onderhandelden over de aansluiting van de Drentse venen op de Groninger kanalen.In 1817 werden de afspraken door de koning in een Convenant vastgelegd en mochten Drenten en Groningers onder voorwaarden gebruik maken van elkaars waterwegen.Haaks op het Stadskanaal werden zijkanalen gegraven door de Drentse venen. Tussen deze zogenaamde monden werd een uitgebreid stelsel van wijken gegraven.De laatste mond die werd gegraven vanaf de Groninger kanalen,was de 2e Valthermond vanaf het Ter Apelkanaal tot aan het Zuiderveen.Net als bij de andere monden ontstond ook hier langs de hoofdvaart enige bebouwing. De boerderijen werden gebouwd aan de westkant van de weg.Omdat de weg dicht langsde provincialegrens liep,was er nagenoeg geen land beschikbaar aan de oostkant. Gedoopt te Zandberg (getuige(n): Annie Schutte en Jan Abelen), zoon van Anton SCHUTTE (zie IV.83) en Margaretha ABELEN.
Gehuwd te Emmen, gehuwd voor de kerk te Füchtenfeld met Martha Franziska (Martha) LÜGERING, ondernemer, geboren te Wietmarschen (Dld), gedoopt (rk) te Wietmarschen (Dld) (getuige(n): Frans Lügering en Agnes Vieth). Lügering war der Sohn des Liutger:
Geht auf Liutger. Bischof von Münster,gestorben 809.
Liutger,zusammengesetzt aus den Namenwörtern liut("Volk") und gêr("Speer"),
Der Name Lügering ist mit der namenbildenden Element (Suffix) "-ing"abgeleitet,das in zahlreichen Nachnamen enthalten ist. Ein mit "-ing" gebildeter Familienname Bezeichnete den ersten Namensträger als "Sohn von .... Dochter van Gerhard Wilhelm (Wilhelm) LÜGERING, Landwirt, en Anna Rosalia (Rosa) VIETH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Melanie SCHUTTE, Rijksambtenaar, geboren te Emmen.
Samenwonend te Emmer-compascuum, gehuwd te Sleen (getuige(n): Erik Schutte, Marijke Huser en Meent Boelen) met Sieger Hannes (Hans) BOELEN, Tegelzetter-ondernemer, geboren te Emmererfscheidenveen, zoon van Jan BOELEN, boerenarbeider/bouwvakker, en Jantiena (Tini) VEENSTRA.
   2.  Erik SCHUTTE, ICTer, geboren te Emmen.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 166 van 301 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software